41 07lt
42 1lt
43 2lt
45 2lt ΠΑΡ/ΜΟ
46 4lt ΠΑΡ/ΜΟ
47 8lt ΠΑΡ/ΜΟ
50 1.3lt
51 2.5lt
51A 3.2lt
52 5.3lt
450 0.9lt ΤΕΤΡ/ΝΟ
451 1,8lt ΤΕΤΡ/ΝΟ
452 3,2lt ΤΕΤΡ/ΝΟ
447 5,5lt ΠΑΡ/ΜΟ ΧΑΜΗΛΟ